hình nhân viên Quà Tặng Phong ThủyQuà Tặng Năm MớiBanner Trang Sức Phong ThủyBanner4  Quà Tặng Phong Thủy

Quà Tặng Phong Thuỷ

PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP

PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP

Phật Bản Mệnh là gì ? Trong sách “Pháp Uyển Châu Lâm” của nhà phật có viết: “Bên ngoài cõi Diêm[…]

» Đại Thế Chí Bồ Tát-Phật Bản Mệnh Người Tuổi Ngọ

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Lượng Quang Bồ tát,Linh Cát Bồ tát,… hay v[…]

» Phật A Di Đà - Phật Bản Mệnh Tuổi Tuất Và Tuổi Hợi

Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sa[…]

» Hư Không Tạng Bồ Tát - Phật Bản Mệnh Tuổi Sửu Và Tuổi Dần

Mỗi con giáp đều có một vị Phật bản mệnh riêng, luôn dõi theo và che chở, bảo hộ. Hư Không Tạng Bồ Tát chính là vị phật luôn[…]

Hotline 24H Gọi: 0947 633 486
VẬT PHẨM, QUÀ TẶNG PHONG THUỶ